Kim cương Nhân Tạo GRA

1.500.000VND11.000.000VND

THUỘC TÍNH SẢN PHẨM

 • Giấy kiểm đinh: GRA
 • Thử được bút thử kim cương
 • Có mã số khắc cạnh
3
 • 3
 • 3.6
 • 4
 • 4.5
 • 5
 • 5.4
 • 6
 • 6.3
 • 7
 • 7.2
 • 8
 • 8.1
 • 9
 • 10
Xóa